Page 117 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 117

Borçelik CGL 1


         Enerji Tüketiminin Azaltılması

          Yüksek enerji tüketimini
          azaltmak amacıyla
          yürüttüğümüz projenin
          altı aylık validation süresi
          tamamlandı. Altı aylık getiri

          19.428 dolar oldu. Metod
          değişikliği ve ekipmanda
          yapılan değişiklikler ile
          kurumsal kültürümüz
          olan iş güvenliği ve
          işçi sağlığında olumlu
          gelişmeler sağladık.
          Alınan aksiyonlar ile enerji
          tasarrufu sağladık ve ton

          başına olan üretim maliyeti
          düştü.

      Borusan Lojistik

      Liman Çevresi ve Vinç Aydınlatma


      Sistemlerinde


      LED Dönüşümü

                Borusan Port’ta %80’lere varan enerji tasarrufu ile aydınlatma maliyetle-
                rini azaltmak ve gerekli yasal aydınlatma değerlerini iyileştirmek amacıyla
                başlattığımız LED dönüşüm projesi ile yıllık 1,5 milyon kWh enerji tasarrufu
                sağlamaya ve eski sisteme oranla 665 CO e ton daha az emisyon yarat-
                                      2
                maya başladık.


                                                         117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122