Page 116 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 116

Borusan


      Mannesmann

      Gemlik SP Fabrikası


      Enerji Verimliliği

      Spiral üretim ve kaplama tesisi basınçlı hava
      hatlarındaki kaçakların %10 oranında azal-
      tılması amacıyla 15 bin TL yatırımla yapılan
      iyileştirme sonucunda yıllık 90 bin kWh enerji
      kazancı ve buna paralel yıllık 24 bin TL kazanç

      elde ettik. Yıllık sera gazı emisyonumuz yakla-
      şık 45 ton CO e azaldı.
              2
      Borusan Mannesmann


      Gemlik ERW Fabrikasında Soğutma


      Suyunun Kapalı Çevrim Yapılması


                                    Gereksiz elektrik tüketiminin ve
                                    işletme duruşlarının azaltılması
                                    amacıyla SRM fırın endüktörle-
                                    ri soğutma suyu geri sirkülasyon
                                    pompa hattını kapalı çevrim yapa-
                                    rak 55 kWh santrifüj pompa yerine
                                    7,5 kWh dalgıç pompa kullanarak
                                    enerji sarfiyatında %86,4 iyileştir-

                                    me hedefledik.


                                    İyileştirme çalışması sonucunda
                                    yıllık 269 bin kWh enerji kazancı ve
                                    buna paralel yıllık 67 bin TL kazanç
                                    elde ettik. Yıllık sera gazı emisyo-
                                    numuz 133 ton CO e azaldı.
                                              2
  116
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121