Page 114 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 114

Borçelik


      Buhar Maliyetlerinin Azaltılması
                    Yardımcı Tesislerde buhar maliyetlerini %10 azaltarak üretim ma-
                    liyetlerini düşürmek amacıyla 150 bin dolar bütçeli uygulamalar
                    gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla yıllık 100 bin dolar getiri elde et-
                    meyi ve 838 ton’luk CO e salınımı engellemeyi hedefledik.
                                2


      Borçelik CGL3


      Elektrik Tüketiminin Azaltılması

                Giriş ve çıkış hidrolik motorlarına sürücü uygulaması, hattaki projektörle-
                rin LED aydınlatmaya çevrilmesi ve bakımlarda gereksiz çalışan fan gibi
                ekipmanların kapatılması ve benzeri uygulamalarla elektrik tüketimini %6
                azaltarak üretim maliyetlerini azaltmayı hedefledik. İki aylık validasyon so-
                nucunda %11 oranında enerji tasarrufu ile 513 ton’luk CO e salımını en-
                                               2
                gelledik.
       Borusan Mannesmann Gemlik ERW


       Boryağ İstasyonunda Enerji Tüketimi


       Azaltımı Projesi


                                    ERW tesisi boryağ istasyonuna 6
                                    bar basınçlı hava yerine 0,5 bar
                                    kapasiteli blower eklenerek enerji
                                    sarfiyatında %75 iyileştirme hedef-
                                    ledik. Yapılan çalışma sonucunda
                                    1.249.097 kWh/yıl enerji kazancı
                                    ve buna paralel yıllık 312 bin TL
                                    kazanç elde ettik. Basınç düşümü

                                    nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği
                                    riski da azalmış oldu. Yıllık sera
                                    gazı emisyonumuz 618 ton CO e
                                                      2
                                    azaldı. Tüm boryağ istasyonlarında
                                    uygulamayı devreye aldık.  114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119