Page 110 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 110

Farklı sektörlerde lider konumunda bulunan Borusan Grubu

   şirketlerinde, çevre dostu ürün ve hizmetleri geliştirmeyi amaç-

   lıyor, doğal kaynak ve enerji kullanımını, atık üretimini ve karbon

   ayak izini asgari seviyeye düşürecek çok sayıda çevresel uygulama
   yürütüyoruz. Holding düzeyinde belirlenen çevresel sürdürüle-

   bilirlik stratejisi doğrultusunda tüm grupta operasyonlarımızın

   çevresel etkilerini azaltacak proaktif bir yaklaşımı benimsiyoruz.

   Çevre bilincini organizasyon ve değer zinciri genelinde yaygınlaş-

   tırmak amacıyla çalışanlarımızın ve toplumun çevre farkındalığını

   artıracak faaliyet ve eğitimlere destek veriyoruz. 2017’de 1.550

   çalışanımıza 2 bin saatin üzerinde çevre eğitimi sağladık.  110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115