Page 105 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 105

Borçelik’te


      Kadına Güç İş Yok!
      Borçelik üretim hatlarında kadın   Yassı çelik sektöründe kadın işgücü
      çalışan sayısını arttırmak amacıyla
                           hareketi başlattık. Kadın adayların şirket
      yürütülen proje dört temel aşama-
                           içi uyum süreçleri gözden geçirilerek
      da kurgulandı; 1- Hazırlık, 2- Baş-
      vuruların Alınması ve Adayların    üretimdeki kadın çalışan sayısı tüm
      Seçimi, 3- Eğitim ve Gelişim Faa-    lokasyonlar için kademeli olarak arttırmayı
      liyetleri 4- İstihdam.
                           ve bu girişimi meslek lisesi koçluk
                           programı ile desteklemeyi planlıyoruz.
      Hazırlık aşamasında, İSG Uzman-
      ları ve İK sorumluları ile bir günlük
      Kaizen çalışması yapıldı. Bu çalış-
      mada kadın istihdamının tüm yasal
      gereklilikleri değerlendirildi. Çalış-
      tırılabilecek pozisyonlar için gö-
      rev tanımları hazırlandı, riskleri ve
      operasyonel zorlukları analiz edildi.
      Kadro ihtiyaçları belirlendi. Başvu-
      ruların alınması aşamasında; İŞ-
      KUR Bursa ve Gemlik şubeleriyle
      iş birlikleri yapıldı. Daha çok aday
      çekebilmek için ilanlarımızda “Sen
      de yaparsın”, “Sen de Vinç Ope-
      ratörü olabilirsin” gibi destekleyici
      ifadeler kullanıldı. Hazırlanan ilan-
      lara yaklaşık iki bin kişi başvurdu.


      Ön mülakatlar ve kişilik envanter-
      leri ile uzun bir liste oluşturuldu.
      Saha turu ve final mülakatıyla 26
      aday sağlık kontrolleri sonrasında
      kurs programına dahil oldu. Eğitim
      ve gelişim faaliyetleri aşamasında;
      yaklaşık iki ay süren program kap-
      samında adaylara teorik ve pratik
      eğitimler verildi. İşbaşı eğitim prog-
      ramıyla adayların mesleki ve teknik
      yeterlilikleri sağlandı ve bu kişiler
      fabrikamızda istihdam edildi.
                                                         105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110