Page 104 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 104

Haydi Kızlar Kodlamaya!


      Projesi
                Projeyi Borusan’ın Gemlik yerleş-   ken ortaya birbirinden ilginç ve ya-
                kesindeki fabrika çalışanlarının    ratıcı projeler çıktı.
                7-14 yaşları arasındaki kız çocuk-
                larıyla Mart 2016’da hayata geçi-  Projenin devamında Borusan Man-
                rildi. İlk aşamada 60 kız çocuğuna    nesmann ve Supsan’ın Halkalı
                kodlama eğitimi verildi. Bu eğitim    fabrikalarındaki çalışanlarının ço-
                kapsamında, kız çocukları elektro-    cuklarından 7-14 yaş arası toplam
                niğin temel prensipleri, oyun, ani-   90 kız çocuğuna daha bilgisayar
                masyon ve hikâye programlama,     programlama eğitimi sağlandı.
                basit elektronik modüller ve 3D
                baskı entegrasyonunu kullanarak    Eğitimlerde merkezi İngiltere’de
                basit robotlar tasarlama konusun-    bulunan, İçişleri Bakanlığı ve Üni-
                da ufuklarını açacak dersler aldılar.  versiteler Birliği tarafından 2015
                Verilen kodlama eğitimleri katılımcı   yılının en iyi sorumluluk girişim
                kızların hayata bakışını değiştirir- ödülünü kazanarak başarısını is-
                                    patlayan “KızCode” platformu ile
     Kız çocuklarının bilgisayar yetkinliklerini          iş birliği yapıldı. Haydi Kızlar Kod-
                                    lamaya! Projesi, Uluslararası Genç
       bilgi teknolojileri çağı olan 21. yüzyılın
                                    Girişimciler ve Liderler (JCI) plat-
     koşullarına uygun bir şekilde geliştirmek           formu 2. Uluslararası Kurumsal

        ve geleceğe daha eşit şartlarla adım          Sosyal Sorumluluk (ICSR) Ödülleri
                                    kapsamında ‘Uluslararası Kurum-
    atabilmelerini sağlamak için “Haydi Kızlar
                                    sal Sosyal Sorumluluk’ ödülünü
           Kodlamaya!” projesini başlattık.         kazandı.

  104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109