Page 103 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 103

Proje kapsamında Borusan Grubu      Dilde Başlar” kampanyası ayrıca
      genelinde yaklaşık 6.500 kişiye yö-   Avrupa’nın en itibarlı ödül organi-
      nelik farkındalık çalışması yapıldı.  zasyonlarından biri olan European
      Yazılı basında 2 milyon 245 bin,  Excellence ödüllerinde finale kaldı.
      sosyal medyada ise yaklaşık 5 mil-

      yon kişiye erişim sağlandı.


      Projenin Borusan dışındaki şirket-
      ler tarafından da benimsenmesi
      amacıyla Borusan çalışanlarının
      katkılarıyla bir video çekimi yapıl-
      dı. Sosyal medyada 1,5 milyonun
      üzerinde konuyla ilgili yayınlanan
      haberler ile de iki milyonun üzerin-

      de kişiye erişim sağlandı.


      Borusan Grup şirketlerinde cinsi-
      yet eşitliğini desteklemek ve ay-
      rımcılıkla mücadele etmek üzere
      yürütülen “Sevgi Dilde Başlar”
      kampanyası ile önemli bir ulus-

      lararası başarıya imza atıldı. Bu
      yıl 14’üncüsü yapılan The Stevie
      Awards’da (Uluslararası İş Ödülle-
      ri), “Sevgi Dilde Başlar” kampan-
      yası sosyal medya kategorisinde
      “Yılın İletişim Kampanyası” dalın-
      da “Bronz Ödül” kazandı. “Sevgi
                                                         103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108