Page 99 - B-SR-2016-TR
P. 99

Anadolu’da Bir Kızım Var,

        Öğretmen Olacak!


        Borusan Lojistik olarak, kadınların eğitimine destek vererek meslek sahibi olmalarına
        katkı sağlamak ve onların toplumdaki yerini güçlendirmek amacıyla İstanbul dışında
        eğitim gören 20 kız çocuğuna eğitim bursu vermeyi hedefledik. ÇYDD Çağdaş Ya-
        şamı Destekleme Derneği’ne bağış yaparak 19 bin TL destek verdik. Her yıl Anado-
        lu’da eğitim gören 10 kız çocuğunun eğitim masraflarını ÇYDD aracılığıyla karşılamayı
        hedefliyoruz.
      Annemin İşi Benim

      Geleceğim Projesi

      Borusan’ın kadının güçlendirilmesi konu-    dan kadınların OSB bünyesindeki işletme-
      sunda hayata geçirdiği önemli projelerden   lerde istihdamı sağlanırken, diğer yandan
      biri “Annemin İşi Benim Geleceğim” oldu.   da çocuklara çağdaş bir eğitim fırsatı sunu-
      Araştırmalar, ülkemizde kadın istihdamının   luyor.
      artması için çocukların bakımında annelere
      destek olunması gerektiğini gösteriyor.      “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesi,
                                2016 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derne-
      Bu uzun soluklu proje kapsamında Aile ve      ği’nin düzenlediği Altın Pusula Halkla İlişkiler
      Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sana-    Ödülleri’nde sosyal sorumluluk kategori-
      yi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle, Türkiye  sinde ödül kazandı. Proje Birleşmiş Millet-
      genelinde 10 ildeki 10 organize sanayi böl-    ler tarafından da örnek olarak seçildi. 2016
      gesinde, 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve     yılsonu itibarı ile, Adıyaman, Afyonkarahi-
      okul öncesi eğitim hizmeti alacağı “Borusan    sar, Malatya ve Balıkesir’de “Borusan Neşe
      Neşe Fabrikası” adı verilen kreş ve gündüz     Fabrikası” olarak adlandırılan kreş ve gün-
      bakım evleri inşa ediliyor. Böylelikle bir yan-  düz bakım evleri hizmete girdi.


                                                           99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104