Page 91 - B-SR-2016-TR
P. 91

VİNÇTE USTAYIM,


           KURALLARA UYARIM!                            1 Sıkışma - Ezilme-

                                                Kesilme risklerine
                                                karşı dikkatliyim,
                                                sarma- kapma-
                                                kesilme riski olan
                                                alanlara müdahale
                                                etmiyorum.
                                 2 Vinçle yük  3 Makinenin  4 İşe başlamadan
                                  taşımalarda yük
                                         kesmeden
                                                riskleri
                                  altına girmiyorum,  enerjisini  önce mutlaka
                                  yük altından  makineye   değerlendiriyorum
                                  geçmiyorum.  müdahale   ve kendimi
                                         etmiyorum.  tehlikeye atacak
                                                hareketlerde
                                                bulunmuyorum.
                                 5 Görevimin  6 Her kullanımdan  7 Çalışma alanımda
                                  dışında işleri
                                  yapmıyorum,  önce makine,  bulunan araçların
                                         ekipman,
                                                (forklift, vinç,
            Vi̇nç kontrol li̇stemi̇           bilmediğim  sapan ve el  traktör, dorse,
                                  makineleri ve  aletimi kontrol  aktarma arabası,
             dolduruyorum,               ekipmanları  ediyorum.   kamyon vb.)
                                  kullanmıyorum.
                                                hareketlerine
                                                dikkat ediyorum.
              uygunsuzluk
           gördüğümde vi̇nci̇mi̇            8 Koruyucularımı 9 temiz, tertipli ve 10 Emniyet
                                         Çalışma sahamı
                                  Kişisel
                                                kurallarına
            çalıştırmıyorum.              çalışma sürem  düzenli tutuyorum.  ve çalışma
                                         Temiz ve tertipli
                                                talimatlarına
                                  boyunca düzenli
                                  kullanıyorum. sahanın güvenli  uyuyorum, çalışma
                                         saha olduğunu  arkadaşlarımın
                                         biliyorum.  güvenliğini
                                                gözetiyorum.
      Borusan Mannesmann Boru Halkalı
      ‘Vincimi Güvenle Kullanıyorum’ Kampanyası
      Borusan Mannesmann Boru Halkalı Fabrika-    mu hazırladık ve bu sunuma vinçlere ait opera-
      sında çelik rulo saç hammaddeler, yarı mamul    törün bilmesi gereken teknik bilgileri de ekledik.
      ürünler ve üretilen borular tavan vinçleri ile taşı-

      nıyor. İşletme içinde oldukça yoğun olarak kul-  Güvenli vinç kullanımı ile ilgili temel eğitim son-
      lanılan 56 adet vinç ve taşınan yükün hem ağır   rasında çalışanlara kazaların olmasını engelle-
      hem de uzun olması sebebiyle, operatör hatala-   yecek en önemli buldukları kuralın ne olduğunu
      rı nedeniyle oluşabilecek tehlikeleri engellemek  sorduk ve gelen bildirimlerle işletme içinde uyul-
      amacıyla operatörlerin vinç kullanımlarında yet-  ması gerekli 10 Altın Kural belirledik. Sonrasında
      kinliklerini geliştirecek çalışmalar yapılması ihti- bu 10 Altın Kuralı anlatan yine çalışanların oy-
      yacı doğdu.                    nadığı bir video çekimi gerçekleştirdik. Bu vide-
                                oyu fabrikadaki tüm çalışanlarla paylaştık. Aynı
      Bu kapsamda Halkalı fabrikasında vinç kullanımı  içerikte çalışanların görüntüleri ile desteklenen

      ile ilgili yaşanan tüm kazaların, kazalara ramak  fotoğraflar ile “Vincimi Güvenle Kullanıyorum
      kala olaylarının ve bilinen güvensiz davranışların  Operatör El Kitabı”nı hazırlayarak çalışanlarımı-
      listesini çıkartarak, kök sebepleri tekrar gözden  za dağıttık. Bu çalışmalarla vinç kullanımlarında
      geçirdik. Ardından deneyimli vinç operatörleri ile  yaşanan ramak kalma durumlarını ve güvensiz
      birlikte vinç kullanımında dikkat edilmesi gere-  davranışları önleyerek kaza ve kayıp gün sayısını
      ken şartları içeren görsel içerikli bir eğitim sunu- azaltmayı hedefliyoruz.                                                           91
                                                           91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96