Page 90 - B-SR-2016-TR
P. 90

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


      Borusan Mannesmann Boru Halkalı


      Fabrika Çalışanları için

      İş Güvenliği Bilgi Modülü Uygulaması

                                   İş Sağlığı ve Güvenliği’ni
                                     bilirim diyorsan,
                                  sürpriz hediyelere hazır ol!

                                    15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında, 1 ay boyunca her gün,
                                   bilgisayarını açtığın zaman İş Güvenliği Modülü Ekranında göreceğin sorulara
                                    en çok doğru yanıt veren 10 kişiden biri ol, sürpriz hediyeler kazan.
      İşe başlamak ve üretimin devamını sağlayabil-               Sistem nasıl çalışıyor?
      mek için kullanılması şart olan MES Operatör               1- Herhangi bir Mes ekranından iş güvenliği
                                            butonuna basılır. Kullanıcı adı ve şifre
      programına 2016 yılında İş Güvenliği Modülü                 girilerek seç butonuna basılır.
                                           2- Mes Ekranında bulunan raporlar
                                            menüsünün altındaki uygulamalardan
      ekledik. Operatörler vardiyalarına her başla-              İş Güvenliği seçilir, kullanıcı adı ve şifre
                                            girilerek seç butonuna basılır.
                                           3- Makinada vardiyayı başlatan operatör
      dığında iş güvenliği ile ilgili bir soru ekranına              için sorular otomatik gelecektir.
                                           4- İş Güvenliği sorusu ekrana gelir,
                                            cevaplardan seçim yapılır ve kayıt
      yansıyor ve bu soruyu cevaplamadan üretim                  tuşuna basılır.
                                            NOT: Her vardiya başlangıcında 1 adet ve
      ile ilgili herhangi bir bilgi ekrana gelmiyor. Bu             toplamda 30 adet soru değerlendirilmeye
                                            alınacaktır.
      sayede çalışanın iş güvenliği ile ilgili bir konuyu
      düşünerek vardiyaya başlamasını sağlıyoruz.
      Modül üzerinden alınan raporlarla, hangi çalı-
      şanın hangi sorulara doğru cevap verebildiği-
      ni ya da genel olarak belli bir konu başlığında
      hazırlanmış sorunun doğru cevaplama oran-
      larını izleyebiliyoruz. Bu sayede çalışanların ki- le paylaşması ve hatta internetten araştırma
      şisel ve grup seviyesinde bilgi eksikliğini tespit  yapması mümkün oluyor. Uygulamanın ilk
      ederek eğitim ihtiyacını belirliyoruz.      aşamasında yapılan ilk bir aylık kampanya-
                               da kişisel başarı performansını ölçen teşvik
      Bu uygulama sayesinde çalışanların birbir-  amaçlı bir yarışma da düzenledik. Yarışmada
      lerine gelen soruları sorması, fikir alması ve  sorulara en çok doğru cevap veren 10 kişiye
      sohbet konusu olarak gün içinde birbirleriy- hediyeler verdik.


 90
 90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95