Page 82 - B-SR-2016-TR
P. 82

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ      Borusan EnBW Enerji

      Kış Koşullarında Güvenli Çalışma Programı      Kış koşullarının RES ve HES sahalarında zorla-   yoğun kar olan dönemler seçildi. Bu durum
      yıcı ve riskli geçmesi sebebiyle tüm saha ekip-  eğitimleri zorlaştırmasına rağmen daha verimli
      lerinin güvenli çalışmalarını, doğru zamanda  hale getirdi.
      tahliye kararı alabilme ve acil durumlarda etkin
      şekilde süreci yönetebilme kabiliyetlerinin ge-  Önümüzdeki dönemlerde yeni işletmeler ve
      lişmesini, mahsur kalma durumunda hayat-    yatırım projelerinde aynı eğitimin gerçekleşti-
      larını idame ettirebilmek için gereken önemli  rilmesini, AKUT ile kurulan bağlantı sayesinde

      bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla,  sadece kış koşulları değil, aynı zamanda bir
      AKUT, Securitas iş birliği ile yaklaşık 80 kişiye  terör saldırısı veya deprem gibi acil durumlarda
      iki günlük teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.  da nasıl davranılacağı ve öncesinde sahalarda
      Eğitimler 2016 yılında 30 bin TL ile gerçekleş-  alınabilecek önlemler ile ilgili eğitimlerin 2017
      ti. Eğitimin gerçekçi olabilmesi için sahalarda  yılında verilmeye başlanmasını hedefliyoruz.

      SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
      Saha ekiplerinin kış koşullarında çalışma süreçlerinde daha profesyonel olabilmeleri ve
      kendilerine ve çevrelerine bir zarar getirmeyecek kararlar alabilmeleri yönünde yetkinliklerinin
      gelişimi sağlandı.


 82
 82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87