Page 74 - B-SR-2016-TR
P. 74

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İSTİHDAM VE EĞİTİM


      Borusan Akademi


      Fakülte ve Uzmanlık Programları


      Borusan Akademi çatısı altında fakülte     lara ek olarak 2016 yılında revize edilen ve
      programları ve uzmanlık programları yer    Borusan’da iş yapış metodolojisi olarak
      alıyor. Liderlik Fakültesini, 2007’den ve Sa-   benimsenen Yalın 6 Sigma Fakültesi Siyah

      tış Fakültesini 2008’den bu yana Saban-      Kuşak Gelişim Programı ile siyah kuşak
      cı Edu İş Ortaklığı ile, Mali İşler Uzmanlık    proje yöneticilerinin gelişimini hedefliyo-
      Programını 2014’ten bu yana Boğaziçi      ruz. Sadece Yalın 6 Sigma metodolojisinin

      Üniversitesi İş Ortaklığı ile sürdürüyoruz.    aktarıldığı Siyah Kuşak Gelişim Programı;
                                “Değişim Yönetimi”, “Çatışma Yönetimi”,
      Liderlik Fakültesi hedef kitlesi Borusan    “Kolaylaştırma (fasilitasyon)”, “Başkaları-
      Grubu’nun gelecekteki liderleri, Satış Fa-     nın İş Birliğini Kazanmak ve Olumlu Algı
      kültesinin hedef kitlesi Borusan Grubu’n-     Yaratmak” gibi eğitimlerle yetkinlik kaza-

      da işe başlayan tüm satış ekipleridir. Bun-    nımı hedefleniyor.
         İç Eğitmenlik Gelişim Programı


         Borusan Grubu genelinde Yalın 6 Sigma ve ürün eğitimleri hariç tüm eğitimler dış
         kaynaklardan sağlanıyor. Ayrıca Borusan Grubu’nda kendi bilgi birikimi ve uzmanlığını
         başkalarına aktarabilme becerisine sahip kişileri “İç Eğitmen” olarak belirliyor, bu yön-

         lerini geliştiriyor ve diğer Borusanlılara bu bilgileri aktarmalarını sağlıyoruz. Bugüne
         dek 102 ofis ve fabrika çalışanımız programa başvuruda bulundular.


         HEDEFLENEN KAZANIMLAR


         EKONOMİK Dışarıdan alınan eğitimlerin iç eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor
         olması ile eğitim bütçesini azaltmak.
         SOSYAL Bilgi ve becerisini Borusan Grubu içerisinde paylaşan ve birbirinden öğrenen
         bir kültür ortamı yaratmak.
         ÇEVRESEL Donanımlı iç eğitmenler yetiştirmek.
         KURUMSAL Konusunda uzman çalışanlarımızın potansiyellerinden maksimum
         düzeyde faydalanmak, motivasyonu ve sahiplenmeyi arttırmak, öğrenen bir

         organizasyon yaratmak, iş zenginliği sağlamak ve katılımcılar nezdinde beklentiyi en
         üst düzeyde karşılamak.

 74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79