Page 71 - B-SR-2016-TR
P. 71

Kariyer Yönetimi Süreci


         Borusan Grubu’nda potansiyeli ve performansı ayrıştırarak şirketin ihtiyacı olan lider
         havuzunu şirket içinde yaratabilmek ve çalışanlarımıza kariyer gelişim fırsatları su-
         nabilmek için kariyer yönetimi sürecini uyguluyoruz. Kariyer yönetimi ile amacımız,
         Borusan Grubu çalışanlarının kuruma ve işe olan katkılarını değerlendirerek, grup
         ve şirket stratejileri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayacak kariyer
         planlamasını yapmaktır. Sürece her yıl yaklaşık 4.500 ofis çalışanımız dahil oluyor.
         Şirket ofis çalışanlarının maksimum %10-15’inin, performansı ve potansiyeli yüksek
         çalışanlarımızın yer aldığı 3P havuzuna (Yüksek Potansiyelli ve Performanslı Çalışan-
         lar Grubu) girmesini hedefliyoruz.
                           Borçelik Gemlik Kampüs

                           Fabrika Çalışanı İstihdam

                           Projesi


                           Günümüzde yetkinlikleri yüksek personel istihdamının insan
                           kaynakları bölümlerinin en önemli sorunlarından biri haline
                           gelmiş olması sebebiyle, bu zorluğu çözmek ve aday ha-
                           vuzunu genişletmek amacıyla İnsan Kaynakları Departmanı
                           2016 yılının mart ayında Borusan Gemlik Kampüsü’nde bir
                           proje başlattı.

                           Proje kapsamında güvenlik kapılarında online başvuru ek-
                           ranları yerleştirildi, fabrika çalışanı işe alım testlerinin içeriği
                           revize edildi, fabrika çalışanı işe alım testleri online formatta
                           hazırlandı ve İŞKUR iş birliğiyle toplu sınav günleri düzen-
                           lendi.


                           SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
                           Aday bulunamaması nedeniyle yaşanan ekonomik
                           kayıplara ek olarak, İK yetkililerinin süreç için
                           harcadığı zaman kaybı ve danışmanlar için harcanan
                           maliyetler azaltılırken, aday değerlendirme ve işe alım
                           süreleri kısaldı. Kapıdan başvuran aday sayısı arttı.
                           Meslek lisesi ziyaretleri ile 3.000’den fazla mezun
                           adaya ulaşıldı. Meslek liselerinde Borçelik iş veren

                           markası güçlendirildi. Sürecin takibi ve devamlılığı için
                           Gemlik kampüsten sorumlu fabrika çalışanı işe alım
                           sorumlusu istihdam edildi.

                                                           71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76