Page 63 - B-SR-2016-TR
P. 63

Borusan Makina


      ve Güç Sistemleri

      Yalın Servis      Borusan Makina ve Güç Sistemleri servis organizasyonlarında müşterimize daha hızlı ve verimli hizmet
      sağlamak adına Yalın Servis projesini başlatmıştık.


      Bu sayede servis operasyonlarında teknisyenlerimizin, Yalın 6 Sigma araçlarını yakından tanıması ve
      israf avını işlerinin odaklarına yerleştirmelerini sağladık. Gebze Kampüs CRC (Komponent Revizyon
      Merkezi) ve Servis ekibinin katıldığı eğitim ve çalıştaylarla hayata geçen inisiyatif kapsamında CRC’de
      27 adet, Diyarbakır’da 26 adet gelişim alanı tespit edildi. Gelişim alanlarına bakıldığında, idari işleri
      ilgilendirebilecek çevresel ve yaşam alanına yönelik yapısal problemlerden araç - teçhizat eksikliğine,
      yedek parça birimi ile karşılıklı süreçlerdeki aksaklıklardan iş güvenliğini ilgilendirecek ihlallere kadar
      çeşitlendiği görüldü.


      Bildirimler hareket, bekleme ve hata başlığındaki israflarda yoğunlaşırken, bunların aralarında uygula-
      ması kolay ve etki yaratacak aksiyonların mevcut olduğunu tespit ettik. Atölyedeki yağ birikintilerinin
      giderilmesi, kompresörlerdeki hava kaçaklarının önlenmesi ve atölyede gereksiz yere yer kaplayan
      malzemelere yönelik iyileştirmeler gibi belirlenen aksiyonlar kademeli olarak hayata geçirildi ve geçiril-
      meye devam ediyor.


      En büyük kazancımız, söz konusu lokasyonlardaki teknisyenlerimizin iyileştirme kültürünü sahiplen-
      meleri ve fikirlerinin bir ortamda değerlendirilmesi, seslerini şirket içerisinde farklı iş birimlerine duyura-
      bilmeleri sayesinde motivasyonlarının artmasıdır.
                                                           63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68