Page 61 - B-SR-2016-TR
P. 61

Borusan EnBW Enerji

       2016 Yenilenebilir Enerji Üretimi Yatırımları


       YATIRIM ADI         ZAMANLAMASI           KURULU GÜÇ     BÜTÇESİ


       Dayıcık GES (Güneş      Başlangıç: 15 Mart 2016     6,6 MWp       9 Milyon $
       Enerji Santrali)       Tesislerin devreye
       Mut / Mersin         alınması: 27 Temmuz 2016

       Yatırım      İnşaat dönemi boyunca Proje/Santral Bildirim ve İletişim Mekanizması
       öncesinde     (Grievance) sistemi kapsamında paydaşlardan (yerel halk, muhtarlar,
       yapılan      kamu otoriteleri) gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve sorular alındı. Gelen
       çalışmalar:    talepler doğrultusunda Dayıcık Köyü İlkokul’una ve öğrencilerine çeşitli
                yardımlar yapıldı.


       YATIRIM ADI        ZAMANLAMASI             KURULU GÜÇ BÜTÇESİ


       Fuatres RES (Rüzgâr    Yatırım Kararı: Temmuz 2013     13,2 MWm     -
       Enerji Santrali) 2. Faz  Tesislerin devreye
       Kemalpaşa / İzmir     alınması: 6 Kasım 2016

       Yatırım      Yatırımın gerçekleştirilmesine yönelik yasal izin süreçlerini takiben,
       öncesinde     Gold Standard Karbon Sertifikalandırması ile Çevresel ve Sosyal Etki
       yapılan      Değerlendirme süreçleri yürütüldü. Halkı bilgilendirme toplantısı ve
       çalışmalar:    takibinde yapılan anket ve odak grup çalışmaları uluslararası kriterler
                gözetilerek yürütüldü. Fuatres’in devreye alınmasıyla her yıl yaklaşık
                30.000 hanenin elektrik enerjisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.


                                                           61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66