Page 60 - B-SR-2016-TR
P. 60

[EKONOMİK PERFORMANSIMIZ]      Yenilenebilir

      Enerji Üretimi Yatırımları      Portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olan

      Borusan EnBW Enerji’nin 2016 yıl sonunda toplam kurulu gücü 388,6 MW’a ulaştı.
      2016 yılında Fuat RES, Mut RES, Koru RES ve Harmanlık RES, ISO 14001 ve OHSAS

      18001 sertifika süreçlerini tamamlayarak belgelendirildiler.      Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali (89,7 MW)
      Yedigöl-Aksu Hidroelektrik Santrali (50,3 MW)

      Balabanlı Rüzgâr Enerjisi Santrali (50,6 MW)
      Koru Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW)

      Mut Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW)
      Harmanlık Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW)

      Fuatres Rüzgâr Enerjisi Santrali (19,8)
      Dayıcık Güneş Enerji Santrali (6,6 MWp)

      Fuatres Rüzgâr Enerji Santrali 2. Faz (13,2 MWm)
      BU YATIRIMLARLA
      HEDEFLENEN KAZANIMLAR


      > Borusan EnBW Enerji portföyünde enerji kaynakları çeşitliliğini arttırmak ve dengeli

      bir portföy oluşturulmasına katkı sağlamak,      > Sıfır karbon ve atık üretimi olan güneş ve rüzgâr enerjisi alanında yatırım yaparak
      çevrenin korunmasına katkı sağlamak,      > Türkiye’nin 2023 yılında elektrik enerjisi üretiminin %30’unu yenilenebilir enerji kay-

      naklarından karşılamak ve rüzgâr kurulu gücünü 2019’da 10.000 MW’a, 2023’te de
      20.000 MW’a çıkarma politikasına doğrudan katkı sağlamak,      > Tamamen yerli ve yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle Türkiye’nin dış ticaret açı-

      ğının en büyük nedeni olan enerji ithalatının azaltılması yoluyla bu açığın kapatılmasına
      katkı sağlamaktır.


 60
 60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65