Page 58 - B-SR-2016-TR
P. 58

[EKONOMİK PERFORMANSIMIZ] ENDÜSTRİYEL YATIRIMLARIMIZ


      Borusan Lojistik


      Liman Sahasını

      Genişletme Yatırımı      Büyüyen araç pazarının ek kapasite ihtiyacı  yütmemizde de etkili olacak bu yatırımla, 2016
      yaratması sebebiyle, Borusan Limanında araç    yılının ekim ayında yeni bir hat ile çalışmaya
      saha kapasitesini arttırmak, iş sağlığı ve müş-  başlayarak servis verdiğimiz Ro-Ro hat sayı-
      teri mülkiyeti açısından da daha güvenli bir de-  mızı 5’e çıkardık.
      polama alanı yaratmak amacıyla liman saha-
      sında genişletme çalışmaları yaptık.        Faaliyetlerinde ve sunduğu hizmetlerde doğal
                                kaynakları korumaya ve sürdürülebilir olmaya

      Yaklaşık 3 milyon dolar bütçe ile 28,5 bin m    odaklanan Borusan Limanı, 2016’da Ulaştır-
                             2
      alanda dolgu ve kapalı depo inşaatı gerçek- ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafın-
      leştirdiğimiz proje sonucunda limandaki araç  dan yapılan belge ve saha kontrolleri ardından
      saha kapasitesi %40 arttı. Pazar payımızı bü-   “Yeşil Liman” sertifikasını almaya hak kazandı.

 58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63