Page 55 - B-SR-2016-TR
P. 55

ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI   AMACI                   BÜTÇESİ


       Borusan      Özel Şekilli   Halihazırda ithal edilen boruların yerli  ~3.500.000 $
       Mannesmann    Profil Üretim  bir tedarikçi tarafından müşterilere
       Bursa Gemlik   Hattı Yatırımı  sunulmasını sağlayarak ve bu niş
                         pazarda mevcut müşterilerden bu
                         yönde gelen talepleri karşılayarak
                         müşteri bağlılığını sağlamak


       Hedeflenen    Ekonomik: Yüksek katma değerli boruların üretimine yönelik olan bu
       Kazanımlar    yatırımla birlikte şirketimiz ithal boru tedarikini yerlileştirerek hem kendi
                kârlılığına hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.
                Sosyal: Otomotiv, tarım makinaları ve inşaat sektöründe yer alan
                mevcut ve muhtemel yeni müşterilere hizmet vermeyi amaçladığımız
                bu yatırım ile, başta bu segmentlerde yer alan iç paydaşlar olmak üzere
                şirketimizin bütünü yatırımdan olumlu şekilde etkilenecektir.
                Kurumsal: Yatırım henüz hayata geçmemiş olsa da yapılan yatırımlar
                müşterilerin şirketimize olan güvenini ve bağlılığını artırıyor.


       ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI           AMACI              BÜTÇESİ


       Supsan      İşletme Malzeme         OEM müşteri taleplerinin    39.600 TL
                Sarfiyatlarının İyileştirilmesi karşılamak ve yeni
                ve Sarf Malzeme Kullanım    projelerinin alınması için
                Sistematiğinin Geliştirilmesi maliyetleri iyileştirmek

       Hedeflenen    Ekonomik: Maliyetler 19% oranında iyileştirildi.
       Kazanımlar    Sosyal: Taş ve pens değiştirme frekanslarının artması ile çalışan
                motivasyonu da arttı. Projenin başarı ile tamamlanması sonucunda
                ekip ödüllendirildi.
                Çevresel: Daha az elektrik, işletme malzemesi, taş, pens, karton
                ambalaj ve soğutma yağı kullanılmaya başlandı.
                Kurumsal: Maliyet iyileştirilmesi gerçekleştirilerek hedeflenen satış
                projeleri başarı ile alındı.       ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI       AMACI                BÜTÇESİ

       Supsan      Makina çalışma     Verimlilik artışı ile birim supap  -
                verimliliklerinin    başına düşen elektrik sarfiyatını
                artırılması       azaltmak

       Hedeflenen    Ekonomik: Maliyetler %27 oranında iyileştirildi.
       Kazanımlar    Sosyal: Mevcut makina hızları artırıldı ve duruş süreleri azaltıldı. Bu
                sayede çalışanların motivasyonu arttı. Projenin başarı ile tamamlanması
                sonucunda ekip ödüllendirildi.
                Çevresel: Daha az elektrik, işletme malzemesi ve soğutma yağı
                kullanıldı. 2015 yılında 1,14 kWh/adet olan elektrik sarfiyatı 2016 yılında
                1 kWh/adete düştü.
                Kurumsal: Maliyet iyileştirilmesi gerçekleştirilerek hedeflenen satış
                projeleri başarı ile alındı.


                                                           55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60