Page 54 - B-SR-2016-TR
P. 54

[EKONOMİK PERFORMANSIMIZ]


        ENDÜSTRİYEL

        YATIRIMLARIMIZ
       ŞİRKETİMİZ     YATIRIM ADI       AMACI                 BÜTÇESİ

       Borusan Oto    İstanbul Samandıra   Müşterilerimize son teknolojilerle   -
                 Yetkili Satıcı ve    donatılmış, en güncel perakende
                 Yetkili Servis     standartlarına uygun ve çevreye
                 Yatırımı        duyarlı bir tesis sunmak

       Hedeflenen     Ekonomik: Genel giderleri azaltmak ve satışları arttırmak
       Kazanımlar     Sosyal: Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak
                 Çevresel: Mekanik havalandırma sisteminde çevreci ekipmanlar
                 kullanarak, su tasarrufu için önlemler alarak ve atık yönetimi gibi
                 birçok konuda yapılan yatırımlarla yeşil binalara verilen LEED Gold
                 sertifikası almak
                 Kurumsal: Şirket ve marka imajını kuvvetlendirmek       ŞİRKETİMİZ     YATIRIM ADI     AMACI              BÜTÇESİ

       Borusan      Otomotiv       Yeni otomotiv projeleri     TAV Fırını:
       Mannesmann     Segmentine      sonucu ortaya çıkan/      3.245.000 $
       İstanbul      Yönelik Yeni Tav   çıkacak talebi karşılayarak   Çekme Boru
       Halkalı Üretim   Fırını ve Çekme   iç piyasadaki lider       Üretim Hattı:
       Tesisi       Boru Üretim     pozisyonu korumak ve      4.295.000 $
                 Hattı & Bursa    küresel pazarlarda daha     Bursa Tesisi
                 Tesisi Yatırımı   aktif bir konuma gelmek     Yatırımı: ~750.000 $
                           için kapasite artırımı
                           ihtiyacı
       Hedeflenen    Ekonomik: Yüksek katma değerli boruların yer aldığı otomotiv
       Kazanımlar    segmentinde gerçekleşen bu yatırım, şirket kârlılığına önemli katkı
                sağlayacaktır.
                Sosyal: Bu kapsamda iç piyasada yaklaşık 55, global pazarlarda ise
                yaklaşık 30 önemli müşterinin bu yatırımdan olumlu etkileneceğine,
                buna ek olarak diğer küçük müşterilerin de bu yatırımdan
                faydalanacağına inanıyoruz.
                Kurumsal: Bu yatırımlar mevcut durumda liderlik ettiğimiz iç pazardaki
                konumumuzu ve pazar payımızı korumak adına oldukça önemlidir.
                Bursa Tesisi yatırımının temel nedeni Halkalı Tesisimizdeki yeni
                yatırımlara yer açabilmektir. Ayrıca otomotivin kalbi olan Bursa’da
                yer alacak yeni bir tesis ile müşterilere daha yakın olarak müşteri
                taleplerine daha esnek bir yapı ile cevap verebileceğiz.


 54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59