Page 52 - B-SR-2016-TR
P. 52

[EKONOMİK PERFORMANSIMIZ]
        ENDÜSTRİYEL

        YATIRIMLARIMIZ
       ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI       AMACI                 BÜTÇESİ

       Borçelik     CGL3 Sürekli      CGL3 Otomotiv üretim oranının     -
                Galvanizleme      %3,5’dan %20’ye yükseltilmesi;
                Hattı Otomotiv     CGL3 Otomotiv sektörü teknik
                Kapabilitesinin     veriminin %95’in üzerinde
                İyileştirilmesi     gerçekleşmesi.

       Hedeflenen    Ekonomik: 1,7 milyon dolar/yıl getiri (vergi sonrası) elde etmek
       Kazanımlar    Kurumsal: Otomotiv müşterileri memnuniyetini arttırmak       ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI       AMACI                 BÜTÇESİ

       Borusan      Powertest Dyno     Mevcut test ünitesinin eskimesi    334.000 $
       Makina ve Güç Ekipmanı          sebebiyle yeni test ekipmanı
       Sistemleri                yatırımı ihtiyacı
       Gebze Kampüs


       Hedeflenen    Ekonomik: 3. Havalimanı inşaatında çalışan 400’e yakın iş
       Kazanımlar    makinamızın motor revizyonlarından sonra testlerini yaptık. Revizyonlar
                sonrasında oluşabilecek arıza ve servis sayısı azalacağından şirket
                maliyetleri azalacaktır.
                Sosyal: Müşteri verimliliğine %80 oranında katkıda bulunduk.
                Kurumsal: Kaliteye etki edeceğinden müşteriye değer yaratan
                alanlardan birisine yatırım yaptık.       ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI       AMACI                 BÜTÇESİ

       Borusan      TBN (Total Base     Müşterilerimize yağ satışlarımızı   20.500 $
       Makina ve Güç Number) ve TAN       gerçekleştirirken taahhüt ettiğimiz
       Sistemleri    (Total Acid Number) değişim periyotlarına ulaşabilmek
       Gebze Kampüs analiz ekipmanı       için her 1.000 saatte bir bu testleri
                            yapmak

       Hedeflenen    Ekonomik: Daha fazla yağ satışı yapmak
       Kazanımlar    Kurumsal: Müşteri memnuniyetini arttırmak


 52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57