Page 51 - B-SR-2016-TR
P. 51

[EKONOMİK PERFORMANSIMIZ]
                           YATIRIMLARIMIZ                        2016 yılında faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kol-

                        larında kârlı büyümeye devam ettik. Toplam
                        ciromuz 4,3 milyar dolar olarak gerçekleş-

                        ti. Yatırımlarına da hız kesmeden devam eden
                        grubumuzda ağırlıklı olarak sürdürülebilir enerji

                        alanında olmak üzere toplam 394 milyon dolar
                        yatırım gerçekleştirdik.                        Tüm şirketlerimizde verimlilik, iş mükemmelliği

                        odaklı ve yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme he-
                        defiyle pek çok yatırım projesi gerçekleştirdik.

                        Tüm yatırımlarımızı sürdürülebilir fayda sağlama
                        hedefiyle yönetiyor, ekonomik, sosyal, çevresel

                        ve kurumsal sonuçlarıyla değerlendiriyoruz.

                                                           51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56