Page 49 - B-SR-2016-TR
P. 49

Grup stratejilerini planlarken ulusal ve küresel değişkenleri, gelişen

       teknolojiyi, müşteri beklentilerini, azalan doğal kaynakları, regülasyon-

       lardaki değişiklikler gibi trendleri de gözetiyoruz. Uzun vadeli hedef-
       lerimizde grup şirketlerinin kendi iş kollarında pazar paylarının her yıl

       artmasına ve sürdürülebilir büyümesine odaklanıyoruz.       Hep daha iyisi için çalışan Borusan Grubu’nda, etkin ve yalın süreç-

       lerle kârlılığın sürekliliğini ve mükemmelliği hedefliyoruz. Süreç yöne-

       timinde mükemmelliğe ulaşabilmek için 2002’den bu yana tüm grup
       şirketlerimizde 6 Sigma Yönetim Metodunu uyguluyoruz. Bu yıl, büyü-

       me ve verimlilik odaklı yatırımlarımıza 204 milyon dolar ayırdık.

                                                           49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54