Page 41 - B-SR-2016-TR
P. 41

Şirketlerimizin üst yönetimi ayrıca, Sanayi,   oluşturuyor ve grup şirketlerimizin ilgili
      Yenilikçilik ve Altyapı, Toplumsal Cinsiyet  performansını verilerle rapor içinde detaylı
      Eşitliği, Nitelikli Eğitim, Temiz Su ve Sıhhi  olarak aktarıyoruz.
      Koşullar başlıklarına da önemli konular ara-
      sında yer verdi. Anketlerin sonuçlarını dik-   Böyle bir matris oluşturmak istememizdeki
      kate alarak Borusan Holding Stratejik Sür-    temel amaç şirketlerimiz kadar, kilit paydaş-
      dürülebilirlik Konuları Matrisini güncelledik.  larımızın da önem verdiği konuları net olarak
                               tespit edebilmek, plan ve hedeflerimizi bu
      Tablonun   sağ  üst  bölümünde   hem   konular çerçevesinde belirleyebilmektir.
      paydaşlarımız hem de grubumuz açısından
      daha yüksek öneme sahip ve şirketimizin   Önümüzdeki dönemde daha fazla payda-
      performansını doğrudan ve önemli ölçüde   şımızla fikir alışverişinde bulunmayı, odak-
      etkileyen konular yer alıyor. Bu konular  lanacağımız konuları ve ilgili hedeflerimizi
      raporun ilgili bölümlerinin ana başlıklarını  geliştirmeyi amaçlıyoruz. (GRI 102-46)


                          Borusan Holding
                   Stratejik Sürdürülebilirlik Konuları Matrisi
                                                  YÜKSEK                                     • İnsana Yakışır İş
          Paydaşlar Üzerindeki Etkisi ve Önemi
                                      • Ekonomik
           (Şirketle İlgili Değerlendirme ve Kararları)
                                       Büyüme
                                • Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı

                            • Nitelikli Eğitim
                             • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği


                     • Erişilebilir ve Temiz
                     Enerji & İklim Eylemi
                   • Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

                  • Sudaki ve Karasal Yaşam         DÜŞÜK     Borusan Holding Üzerindeki Etkisi ve Önemi

                     (İtibari, Yasal, Finansal, Operasyonel)         (GRI 102-47)                                                           41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46