Page 34 - B-SR-2016-TR
P. 34

[STRATEJİ VE YÖNETİM]


                                 Sürdürülebilirlik

                                          YOLCULUĞUMUZ
         Birleşmiş Milletler            Türkiye Kalite               Dünya Sürdürülebilir

         Küresel İş Birliği            Derneği’nin                Kalkınma İş

         Sözleşmesi’ni               ‘Yönetim Kadının da            Konseyi’nin Binalarda

         imzaladık.                Hakkıdır’ Bildirgesi’ni          Enerji Verimliliği

                              imzaladık.                 Bildirgesi’ni

                                                   imzaladık.

       2006                    2009                   2011

            2008 2010 2012


                                 Birleşmiş Milletler

                                   İklim Değişikliği
                                        Mücadele


           İlk Sürdürülebilirlik                2 ̊C Bildirisini                 İş’te Etik

                Raporumuzu           imzalayan ilk 3 Türk                  Bildirgesi’ni

                  hazırladık.       şirketinden biri olduk.                    imzaladık.


 34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39