Page 28 - B-SR-2016-TR
P. 28

[STRATEJİ VE YÖNETİM]        ETİK YÖNETİMİ


        — Borusan Grubu’nun


        tüm paydaşlarıyla ilişkilerinin
        temelini dürüstlük ve hesap


        verebilirliğe dayalı iş etiği
        yaklaşımımız oluşturuyor.


        Faaliyet gösterdiğimiz
        sektörlerde etik, adil rekabet ve


        yolsuzlukla mücadele alanlarında
        öncü uygulamalara imza atıyor,


        bu konularda toplumsal bir
        bilincin gelişmesi için azami        gayret sarf ediyoruz. —

 28
 28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33