Page 142 - B-SR-2016-TR
P. 142

BM


      Küresel İlkeler Sözleşmesi


      İlkeleri
      Borusan Holding Global Compact üyesidir. UN Global Compact, sürekli rekabet

      içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler
      öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “Sürdürülebilir ve
      kapsamlı küresel ekonomi” olan Global Compact’e taraf olmak tamamen gönüllülük

      esasına dayanır.


      Sözleşmeye taraf olan şirketler orta vadede ekonomik kazançlarını artırırken,
      kısa vadede de toplumsal sorumluluklarını en bilinçli ve en yararlı şekilde yerine
      getirmenin prestij ve onurunu yaşarlar.      İnsan Hakları
      İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş uluslararası insan hakları prensiplerini desteklemeli ve

      bu hakların korunmasına saygı göstermelidir.
      İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine suç ortağı olmamak için gerekli tüm
      tedbirleri almalıdır.


      Çalışma Standartları

      İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü
      desteklemelidir.
      İlke 4: İş dünyası, zorla ve cebren işçi çalıştırma uygulamalarına son verilmesini

      desteklemelidir.
      İlke 5: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmesini desteklemelidir.
      İlke 6: İş dünyası, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmesini
      desteklemelidir.      Çevre
      İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
      İlke 8: İş dünyası, daha fazla çevresel sorumluluk alınmasını teşvik edecek

      girişimlerde bulunmalıdır.
      İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik
      etmelidir.


      Yolsuzlukla Mücadele

      İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil yolsuzluğun her türlüsüne karşı çalışmalıdır.

 142
   137   138   139   140   141   142   143   144