Page 141 - B-SR-2016-TR
P. 141

AÇIKLAMANIN
         GRI 200-300-400 KONU
                                               RAPORDAKİ
         SPESİFİK STANDARTLAR 2016
                                                 YERİ

            GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ                 Sayfa

            GRI 201 Ekonomik Performans, 2016

        201-1 Yaratılan ve dağıtılan ekonomik değer                 127

        201-1 Devletten alınan finansal destekler                  127


            GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ                 Sayfa

            GRI 302 Enerji, 2016

        302-1 Kurum içinde tüketilen enerji                     128-129

            GRI 305 Emisyonlar, 2016


        305-1 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1)            128-129

            GRI 306 Atıklar, 2016

        306-2 Türüne ve bertaraf yöntemine göre atık                130-131

            GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ                  Sayfa

            GRI 401 İstihdam, 2016

        401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan ve tam 69
            zamanlı çalışanlara sağlanan yan haklar

            GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016

        403-1 Resmi müşterek yönetim-işçi sağlık ve güvenlik komitel-        80
            erinde temsil edilen toplam iş gücü yüzdesi

        403-2 Yaralanma türleri ve oranları, meslek hastalıkları, kayıp       136-137
            günler, devamsızlık ve işle bağlantılı ölüm sayısı

            GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016

        404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati              135

        404-2 Çalışan gelişimini destekleyen yetenek yönetimi ve          69, 72-74
            yaşam boyu öğrenim programları

        404-3 Düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmesine 70
            tabi çalışanların yüzdesi

            GRI 412 İnsan Hakları Denetimleri, 2016

        412-2 İnsan hakları politika ve prosedürleriyle ilgili çalışanlara     78
            sağlanan eğitimler


                                                          141
   136   137   138   139   140   141   142   143   144