Page 140 - B-SR-2016-TR
P. 140

GRI İÇERİK İNDEKSİ


                                              AÇIKLAMANIN
         GRI 103 ÖNCELİKLİ KONULARIN SINIRLARI
                                               RAPORDAKİ
         VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 2016                          YERİ


        GRI 100 103-1 Öncelikli konular ve sınırları                Sayfa 41


              103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri               Sayfalar
                                              aşağıdadır.        GRI 200 GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ                 Sayfa              GRI 201 Ekonomik Performans, 2016                48-51        GRI 300 GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ                 Sayfa              GRI 302 Enerji, 2016                       114-117              GRI 305 Emisyonlar, 2016                     114-117


              GRI 306 Atıklar, 2016                      118-120


       Sayfa
        GRI 400 GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ                  Sayfa              GRI 401 İstihdam, 2016                      68-75              GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016              79-91              GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016                 69              GRI 412 İnsan Hakları Denetimleri, 2016             78 140
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144