Page 14 - B-SR-2016-TR
P. 14

[grup CEO

       mesajı]
       — Bugün,


       3 kıtada 10 farklı ülkede 8.000’i aşkın       çalışanımızla ve tüm iş alanlarımızda


       insana ve doğaya saygılı olmaya ve       tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap


       verebilir yönetim anlayışı ile hareket       etmeye gayret gösteriyoruz. —                                       AGAH UĞUR
                                       GRUP CEO


 14
 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19