Page 139 - B-SR-2016-TR
P. 139

AÇIKLAMANIN
        GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016                      RAPORDAKİ
                                             YERİ

           Yönetişim                             Sayfa / Açıklama

       102-18 Yönetim yapısı                           26

           Paydaş Katılımı                          Sayfa / Açıklama

       102-40 Paydaş gruplarının listesi                     44-45


       102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları                   78
       102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi                44


       102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı                      45

       102-44 Kilit konular ve paydaşların öncelikleri              40

           Raporlama                             Sayfa / Açıklama

       102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere dâhil edilen bütün kurumlar 22-23

       102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması           12

       102-47 Öncelikli konuların listesi                     40-41

       102-48 Tekrar eden bilgiler                        Devam eden projeler

       102-49 Raporlamadaki değişiklikler                     Değişiklik yoktur.

       102-50 Raporlama dönemi                          12

       102-51 Önceki raporun tarihi                        2015

       102-52 Raporlama döngüsü                          Yıllık

       102-53 Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri     143

       102-54 GRI Standartlarına göre seçilen uyumluluk seçeneği         13

       102-55 GRI içerik indeksi                         138

       102-56 Dış güvence                             Yoktur.


                                                          139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144