Page 137 - B-SR-2016-TR
P. 137

BORÇELİK              KERİM ÇELİK               OTO/OTOMOTİV Kazalar Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014  2015      2016

 Kaza sıklık  Şirket Oran 28,82 16,80 14,53 13,30 11,90 11,65 18,32 51,70 25,67 0,00 4,60 2,58
 oranı

 Alt İşveren Oran 41,96 23,59 17,33 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00     0,00

 Ölüm Şirket Adet/Yıl 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00     0,00

 Alt İşveren Adet/Yıl 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00     0,00

 Kayıp Günler Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015    2016
 İş kazası  Şirket Oran 0,63 0,74 3,61 0,15 0,09 0,19 0,37 0,49 0,67 0,00 0,12     0,04
 sebebiyle kayıp
 gün oranı

 Alt İşveren Oran 0,91 1,04 10,59 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00     0,00

 BMGS & BESYS          BORUSAN LOJİSTİK                 SUPSAN Kazalar Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014  2015      2016

 Kaza sıklık  Şirket Oran 0,00 0,00 0.07 0,00 9,00 0,97 6,40 0,73 1,10 15,70 8,15   18,10
 oranı

 Alt İşveren Oran 10,49 1,39 6,90 0,00 0,00 0,00 13,63 11,89 11,42 0,00  0,00     0,00

 Ölüm Şirket Adet/Yıl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00  0,00     0,00
 Alt İşveren Adet/Yıl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00  0,00     0,00

 Kayıp Günler Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015    2016

 İş kazası  Şirket Oran 0,00 0,00 18,8 0,00 6,23 0,07 0,523 0,052 0,132 0,024 0,024  0,021
 sebebiyle kayıp
 gün oranı

 Alt İşveren Oran 48,96 27,82 81,20 0,00 0,00 0,00 0,999 1,020 0,819 0,00 0,00     0,00
        > Sadece Oto/Otomotive ve Borçelik/Kerim Çelik’te ilk yardım seviyesindeki
        kazalar kaza sıklık oranına dahildir.
        > BMGS & BESYS haricinde tüm şirketlerimizde kayıp gün sayımına kazanın
        hemen ertesi günü başlanır.
        > Rapor kapsamındaki şirketlerimizin hiçbirinde mesleki hastalık tespit edilmedi.                                                          137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142