Page 131 - B-SR-2016-TR
P. 131

ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ


                     BORUSAN MANNESMANN          BORUSAN MANNESMANN
         TOPLAM ATIK
                         HALKALI               GEMLİK
       Türüne Göre   Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016
       Tehlikeli     TON    2.431    3.610    2.948     643     629     582
       Atıklar
       Tehlikeli     TON    1.578   16.754    25.535     607     616     636
       Olmayan
       Atıklar
       Toplam Atık    TON    4.010   20.364    28.482    1.250    1.245    1.218
       Bertaraf
       Yöntemine    Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016
       Göre

       Enerji Geri    TON      0      0      0      0      0      0
       Kazanımı
       Geri Kazanım   TON    2.985   20.120    28.460     676     662     616
       Atık Sahası    TON    1.024     243    21,23      0      0     602
       Atık Yakımı    TON     0,37      1     0,62      0    0,039      0
       Diğer Bertaraf  TON      0      0      0     574     583      0
       Yöntemi
       Toplam      TON    4.010   20.364    28.482    1.250    1.245    1.218
       Bertaraf
       Edilen Atık

         TOPLAM ATIK       BORUSAN EnBW ENERJİ          BORUSAN OTOMOTİV

       Türüne Göre   Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016
       Tehlikeli          Sıvı atık  Atık yağ:  Atık yağ:    MD    45.693   49.966
       Atıklar         (antifrizli su):  2,21 T  16,33 T
                     9.760 lt Atık pil: 121  Atık pil: 106
                   Kontamine    adet     adet
                    atık (atık  Atık Akü: Atık Akü: 350
                   bezler vb.):  100 adet    adet
                     245 kg  Kontamine  Kontamine
                          atık (atık  atık (atık
                          bezler vb):  bezler vb):
                           3,32 T    8,45 T
                          Atık filtre:  Atık filtre:
                           0,31 T    0,42 T


       Tehlikeli     TON   Atık Kağıt:  Kağıt, Kağıt, plastik,  MD     MD    3.439
       Olmayan           0,14 T   plastik,  metal, cam:
       Atıklar         Atık Plastik:  metal, cam:  2,75 T
                     0,09 T   2,87 T  Evsel atık:
                   Atık Metal:  Evsel atık:  6,47 T
                     9.500 T   1,04 T  Elektronik
                    Evsel atık:  Elektronik  atık: 0,04 T
                     0,78 T atık: 0,02 T
       Bertaraf
       Yöntemine    Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016
       Göre
       Geri Kazanım   TON     9,74    2,88    28,239     MD     MD      0
       Diğer Bertaraf  TON    780 kg    1,04     6,47     MD    45.693   53.405
       Yöntemi*

                                                          131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136