Page 128 - B-SR-2016-TR
P. 128

[PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ]        ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERI

          ENERJİ ve
                         SUPSAN           BORÇELİK & KERİM ÇELİK
         EMİSYONLAR


       Yenilenemez
       Doğrudan
       Enerji      Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016

       Benzin      Litre   7.191    7.701    7.375   48.151   45.162   33.862
       Mazot       Litre   17.394   17.200    15.264   68.836   88.741   185.726
       Doğal Gaz     Sm 3   297.650   320.559   342.354  43.583.747 47.086.054 50.256.097

       Yenilenemez
       Dolaylı Enerji  Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016
       Elektrik     kWh   6.034.522  7.677.718  9.863.440 165.680.279  45.162   33.862

       Sera Gazı
       Emisyonları   Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016

       Doğrudan    t CO e    803     783     954   80.113   87.996   92.291
                 2
       CO
        2
       Emisyonları
       Dolaylı CO   t CO e   2.739    3.485    5.428   76.165   77.545   80.355
           2     2
       Emisyonları          ENERJİ ve         BORUSAN MAKİNA
                                       BORUSAN EnBW ENERJİ
         EMİSYONLAR         VE GÜÇ SİSTEMLERİ

       Yenilenemez
       Doğrudan
       Enerji      Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016

       Benzin      Litre    MD     MD      MD     MD    26.127   19.900
       Mazot /      Litre    MD    88.148    58.662     MD    87.373   78.620
       Motorin
       Doğal Gaz     Sm 3     MD    67.493   148.100     MD    5.386    5.608
       Yenilenemez
       Dolaylı Enerji  Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016

       Elektrik     kWh     MD   2.304.774  2.455.546    MD   1.237.653  1.589.725
       Sera Gazı
       Emisyonları   Birim    2014    2015     2016    2014    2015    2016

       Doğrudan    t CO e    MD     614     287     MD    303,3    266,2
                 2
       CO
        2
       Emisyonları
       Dolaylı CO   t CO e    MD     991    1.129,5    MD    612,6    786,9
           2     2
       Emisyonları
      MD: Veri Mevcut Değil

 128
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133