Page 118 - B-SR-2016-TR
P. 118

[ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ]      ATIK YÖNETİMİ      — Çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji


      sektörlerinin öncü şirketlerini bünyesinde

      barındıran Borusan Grubu olarak, içinde


      yaşadığımız ve çalıştığımız çevreyi temiz tutma


      ve koruma sorumluluğu ile hareket ediyoruz. —
      Tüm şirketlerimizde ürün ve hizmetlerin tasarım ve üretim aşamalarından, lojistik
      ve pazarlamalarına kadarki tüm operasyonel süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin

      asgari seviyede gerçekleşmesini hedefliyoruz. Su tüketimi de dahil doğal kaynak
      kullanımının azaltılması ve atık üretiminin kaynağında önlenmesi süreçlerini kapsayan
      uygulamalarımızı yaygınlaştırıyoruz.


        Borçelik

        Atık Yağlı Sudan Yağ Alma

        Süreçlerinin İyileştirilmesi


                             Arıtma tesisinde atık yağ su oranının yüksek olma-
                             sı ve kimyasal maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle
                             atık yağlı sudaki yağ alma sürecinin iyileştirilmesi

                             ihtiyacı doğdu. Yardımcı Tesisler tarafından 3.500
                             TL yatırımla başlatılan proje ile emülsiyon süreci
                             revize edildi. Ölçülebilir veriler üzerinden girdiler
                             standartlaştırıldı ve her operasyonda aynı kalitede
                             emülsiyon yapması sağlandı. Böylece emülsiyon
                             hacmi arttı ve aylık emülsiyon sayısı düştü.        SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
        İş yükünün azalmasından dolayı çalışan motivasyonu arttı. Atık yağ verimliliği arttı, kimyasal kulla-
        nımı azaldı. Kimyasal maliyetler yaklaşık %40 azaldı. Proje sonrası 5 aylık getiri 2.800 dolar oldu. 118
 118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123