Page 116 - B-SR-2016-TR
P. 116

[ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ]

       ENERJİ YÖNETİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

                      Borçelik


                      Rejenerasyon Tesisinde

                      Doğal Gaz Tüketiminin Azaltılması

                                  Hidroklorik Asit rejenerasyon tesisindeki
                                  arızalar ve plansız duruşların doğal gaz
                                  tüketimini arttırması sebebiyle üretimin
                                  stabil olarak sağlanması ve doğal gaz
                                  tüketiminin azaltılması amacıyla 2016
                                  yılında 10 bin dolar bütçe ile iyileştirme
                                  projesi yapıldı. Proje kapsamında proses
                                  işletme ve bakım talimatları gözden geçi-
                                  rildi. Kritik parametreler için alarm limitleri
                                  belirlendi. Proses verilerinin sürekli kay-
                                  dedilmesi için otomasyon sistemi oluş-
                                  turuldu.120 sm /m HCl olan tesis birim
                                            3
                                          3
                                  doğal gaz tüketiminin 108 sm /m  HCl
                                                    3
                                                  3
                                  değerine düşürülmesi hedeflendi.
      SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
      Doğal gaz tüketiminin azaltılması ve ekipman maliyetinin azaltılması ile yılda 200
      bin dolar tasarruf sağlandı. HCl rejenerasyon kapasitesi arttırılarak HCl bertaraf ve
      tüketim miktarı azaltıldı. Ayrıca 1.372 kCO /yıl emisyonun oluşması engellendi.
                               2
             Borusan Lojistik

             “Gri Sektörün Yeşil Oyuncusu”

             mottosu ile hedeflerimizi belirledik!


        Karbon emisyonunu düşürmek hedefi ile tedarikçilerimizle ”Hızlı Kart” isim-
        li bir çalışma yürütmeye başladık. Bu kartla yıllık 24 milyon litre yakıt satışı

        gerçekleştiriyoruz. Bu rakam bize kartı kullanan tedarikçilerimizin yarısının 10
        numara yağı yakıt olarak kullanmaktan vazgeçtiğini ve bunun yerine mazot
        kullanmaya başladığını gösteriyor.


        SONUÇLAR VE KAZANIMLAR

        Bu teşvik uygulaması ile yıllık 33.294 ton CO emisyonunun önüne geçiyoruz.
                                  2


 116
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121