Page 115 - B-SR-2016-TR
P. 115

Borçelik

         Elektrik Tüketimini Azaltma Projesi         RCM tersinir hadde hatlarında enerji tüketimlerinin takip altına alınması ve
         azaltılması ile üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla 2016 yılı 25 bin dolar
         yatırımla yeni bir sistem kuruldu. Böylece toplam kurulu gücün %44,5’ini
         kapsayan RCM hatlarının planlı veya plansız duruşlarda harcadıkları enerji ve ilgili
         maliyetlerin azaltılması hedeflendi.


         SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
         Yıllık 130 bin dolar tasarruf sağlanırken, yaklaşık 715 ton CO emisyonu engellendi.
                                         2
         Kurumumuzun enerji verimliliği ile maliyetlerinin azaltılması stratejisine de yardımcı
         olan bu proje ile ayrıca enerji tüketim modelinin takip edileceği üretim ve bakım
         yazılımları oluşturuldu.


                                             Borçelik

                         Led Aydınlatma Otomasyonu                                   Borçelik üretim hattındaki üç
                                   farklı holde gün ışığı yeterli

                                   iken armatürlerin açık bıra-
                                   kılmasının önüne geçmek, iç
                                   aydınlatmada gün ışığından
                                   faydalanabilmek ve TS EN
                                   12464’e tam uyum sağlamak
                                   amacıyla 2016 yılında 44 bin
                                   dolar bütçe ile LED armatür
                                   kullanımına geçildi.


                                   SONUÇLAR
                                   VE KAZANIMLAR
                                   Yatırımın geri dönüş süresi
                                   9,6 ay olarak gerçekleşti.
                                   TS EN 12464’e uyum
                                   çerçevesinde çalışma şartları
                                   iyileşti. 3 hat için aylık
                                   45.700 kWh enerji tasarrufu
                                   sağlanmaya başlandı.


                                                          115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120