Page 114 - B-SR-2016-TR
P. 114

[ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZ]

      ENERJİ YÖNETİMİ


      VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ      İLE MÜCADELE       — Borusan Grubu şirketlerinde


       enerjinin verimli kullanılması, sera gazı


       emisyonlarının azaltılması ve iklim


       değişikliğiyle mücadele hedefiyle her yıl


       yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. İklim


       değişikliği kaynaklı riskleri azaltmada da


       önemli rol oynayan yenilenebilir enerji


       yatırımlarımızla, 2016 yılında yaklaşık 666


       bin ton CO emisyonunu engelledik. —

                   2


      Hayata geçirdiğimiz çeşitli enerji ve emisyon yönetimi uygulamaları

      ile grubumuzun karbon ayak izini istikrarlı bir şekilde düşürmeyi

      hedefliyoruz. Tüm grup şirketlerinde çevresel riskleri fırsatlara çevirecek

      stratejiler belirliyor, iyi uygulamalarımızla enerji tasarrufu, malzeme ve

      doğal kaynak verimliliği gibi somut kazanımlar elde ediyoruz.
 114
 114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119