Page 111 - B-SR-2016-TR
P. 111

— Farklı sektörlerde lider konumunda


      bulunan Borusan Grubu şirketlerinde,

      çevreye saygılı, kullanıcılar için en yüksek


      faydayı sağlayacak verimli ürün ve hizmetleri


      geliştirmeyi amaçlıyor, doğal kaynak ve

      enerji kullanımını, atık üretimini ve karbon


      ayak izini asgari seviyeye düşürecek çok


      sayıda çevresel uygulama yürütüyoruz.


      Holding düzeyinde belirlenen çevresel


      sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda tüm

      grupta iklim değişikliğinin getirdiği riskleri


      fırsatlara dönüştürecek uygulamaları hayata


      geçiriyor, operasyonlarımızın çevresel

      etkilerini azaltacak proaktif bir yaklaşımı


      benimsiyoruz. Çevre bilincini organizasyon


      ve değer zinciri genelinde yaygınlaştırmak


      amacıyla çalışanlarımızın ve toplumun çevre


      farkındalığını artıracak faaliyet ve eğitimlere

      destek veriyoruz. —                                                          111
                                                          111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116