Page 103 - B-SR-2016-TR
P. 103

Borusan

      Otomotiv Grubu

      Cehalete Karşıyız!

      Hedef 2.000 Kitap!
                                SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
      Borusan Otomotiv Grubu çalışanları arasında
      yaptığımız anket, Okyanus Gönüllüleri’nin ço-    EKONOMİK Şirket bütçesinden sadece
      cuklar için projeler üretmesine odaklanması   5 bin TL’lik kullanarak 2.000 kitaplı bir
      yönünde bir taleple sonuçlandı. Böylece bir     kütüphaneyi demirbaş envanterleri ile
      kütüphane projesi başlatmaya karar verdik.   kurduk.
      İlk etapta kütüphanesi olmayan bir okul tes-    SOSYAL İstanbul Küçükçekmece
      pit ettik ve okulun eksikleri ve ihtiyaç listesi  İnönü Ortaokulu’nda öğrenim gören
      oluşturulduk. Kütüphaneye içinde yer alacak,    yaklaşık 750 öğrencinin yararlanabileceği
      kitaplık, masa, sandalye, harita, bilgisayar vb.
      ilgili malzemelerin tedarik edilmesi sürecini  modern ve güncel kitaplardan oluşan bir
      başlattık.                     kütüphane oluşturduk.
                                ÇEVRESEL Kütüphanede çevre bilincini
      Faal olarak destek veren 30 çalışanımıza ek     de geliştirici içerikte kitaplar da yer aldı.
      olarak dış paydaşlarımız da projeye gönüllü  KURUMSAL Bu kampanya sayesinde
      destek oldular; U-Medya film prodüksiyo-    Borusan Otomotiv grubu çalışanları
      nu, Roka Davet, Meta İnşaat, Boogy Event,      arasında ortak bir projede gönüllü
      Smartis ve Akmanlar Grup da kitap bağışı   olarak çalışma bilinci gelişti. 2017 yılında
      yaptı.
                                Borusan Otomotiv Grubu Okyanus
      Kitap bağışı operasyonunun Borusan Oto-     Gönüllüleri’nin farklı bir okulda bir
      motiv’in sadece İstanbul değil tüm şubelerine    kütüphane projesini daha hayata geçirme
      yayılımını hedefledik. Bu sebeple hepsibura-    planı bulunuyor.
      da.com iş birliğiyle hazırlanan mobil web si-
      tesi yardımıyla müfredata uygun kitapları bir
      linkte topladık ve herkesin online olarak kitap
      bağışı yapabilmesini mümkün kıldık.


      Kitap bağışı farkındalığı için hazırlanan kısa
      filmde farklı kademelerdeki Borusan Otomo-
      tiv çalışanlarının ‘’Cehalete Karşıyım! Hedef
      2.000 Kitap!’’ mesajlarına yer verdik. Aynı
      zamanda film, Facebook’ta reklamlı içerik
      olarak yayınlandı ve bu sayede Borusan Oto-
      motiv çalışanı olmayanların da kitap bağışı
      yapmasını sağladık.


                                                          103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108