Page 10 - B-SR-2016-TR
P. 10

12  > Raporumuzun Kapsamı

      14  > Grup Ceo Mesajı

      20  > Rakamlarla Borusan

      22  > Borusan Holding ve Grup Şirketlerimiz

      24  > Strateji Ve Yönetim

      26 - Kurumsal Yönetim

      28 - Etik Yönetimi

      32 - Tedarikçilerde Etik Yönetimi

      34 - Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

      36 - Sürdürülebilirlik Yönetimi

      40 - Öncelikli Sürdürülebilirlik Konularımız

      42 - BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

      40 - Paydaşlarımızla İletişim

      48  > Ekonomik Performansımız

      50 - Yatırımlarımız

      52 - Endüstriyel yatırımlarımız

      60 - Yenilenebilir Enerji Üretimi Yatırımlarımız

      66  > Sosyal Performansımız

      68 - İstihdam ve Eğitim

      78 - Çalışan Hakları

      79 - İş Sağlığı ve Güvenliği

      94 - Kurumsal Sorumluluk

      110 > Çevresel Performansımız

      114 - Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği ile Mücadele

      118 - Atık Yönetimi

      120 - Su Yönetimi

      122 > Ekler

      122 - Üyeliklerimiz

      125 - Ödüllerimiz

      127 - Performans Göstergelerimiz

      138 - GRI İçerik Endeksi
 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15