Page 90 - B-SR-2016-EN
P. 90

[SOCIAL PERFORMANCE]
                                                                       VİNÇTE USTAYIM,

      Borusan Mannesmann Boru Halkalı                                                 KURALLARA UYARIM!                            1 Sıkışma - Ezilme-


      Occupational Safety Information Module                                                                                   Kesilme risklerine
                                                                                                            karşı dikkatliyim,
                                                                                                            sarma- kapma-
                                                                                                            kesilme riski olan
                                                                                                            alanlara müdahale
      Implementation for Factory Employees                                                                                    etmiyorum.
                                                                                             2 Vinçle yük  3 Makinenin  4 İşe başlamadan
                                                                                              taşımalarda yük
                                                                                                     kesmeden
                                                                                              altına girmiyorum,  enerjisini  önce mutlaka
                                                                                                            riskleri
                                                                                              yük altından  makineye   değerlendiriyorum
                                                                                              geçmiyorum.  müdahale   ve kendimi
                                                                                                     etmiyorum.  tehlikeye atacak
                                                                                                            hareketlerde
                                                                                                            bulunmuyorum.
                                                                                             5 Görevimin  6 Her kullanımdan  7 Çalışma alanımda
                                                                                              dışında işleri
                                                                                                            (forklift, vinç,
                                                                                              yapmıyorum,  önce makine,  bulunan araçların
                                                                                                     ekipman,
                                                                       Vi̇nç kontrol li̇stemi̇           bilmediğim  sapan ve el  traktör, dorse,
                                                                                              makineleri ve  aletimi kontrol  aktarma arabası,
                                                                         dolduruyorum,               ekipmanları  ediyorum.   kamyon vb.)
                                                                                              kullanmıyorum.
                                                                                                            hareketlerine
                                                                                                            dikkat ediyorum.
                                                                         uygunsuzluk
                                                                      gördüğümde vi̇nci̇mi̇            8 Koruyucularımı 9 temiz, tertipli ve 10 Emniyet
                                                                                              Kişisel
                                                                                                     Çalışma sahamı
                                                                                                            kurallarına
                                                                        çalıştırmıyorum.              çalışma sürem  düzenli tutuyorum.  ve çalışma
                                                                                                            talimatlarına
                                                                                                     Temiz ve tertipli
                                                                                              boyunca düzenli
                                                                                              kullanıyorum. sahanın güvenli  uyuyorum, çalışma
                                                                                                     saha olduğunu  arkadaşlarımın
                                                                                                     biliyorum.  güvenliğini
                                                                                                            gözetiyorum.
                                   İş Sağlığı ve Güvenliği’ni
                                     bilirim diyorsan,
                                  sürpriz hediyelere hazır ol!                  Borusan Mannesmann Boru Halkalı
                                    15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında, 1 ay boyunca her gün,
                                   bilgisayarını açtığın zaman İş Güvenliği Modülü Ekranında göreceğin sorulara  Operating My Crane Safely Campaign
                                    en çok doğru yanıt veren 10 kişiden biri ol, sürpriz hediyeler kazan.
      In 2016, we added Occupational Safety                   Sistem nasıl çalışıyor?
      Module to MES Operator program which is                  1- Herhangi bir Mes ekranından iş güvenliği  At Borusan Mannesmann Boru Halkalı      formation about cranes that each opera-
                                            butonuna basılır. Kullanıcı adı ve şifre
      mandatory for starting work and continuing                 girilerek seç butonuna basılır.      Factory, steel roll plate raw materials, semi   tor should know.
                                           2- Mes Ekranında bulunan raporlar
                                            menüsünün altındaki uygulamalardan
      production. Each time operators start their                 İş Güvenliği seçilir, kullanıcı adı ve şifre   products and produced pipes are carried
                                            girilerek seç butonuna basılır.
                                           3- Makinada vardiyayı başlatan operatör
      shifts, a question regarding occupational                için sorular otomatik gelecektir.     by ceiling cranes. A need to improve op-      After the basic training about safe crane
                                           4- İş Güvenliği sorusu ekrana gelir,
                                            cevaplardan seçim yapılır ve kayıt
      safety appears on the screen and before re-                 tuşuna basılır.              erators’ competency levels for preventing     operation, we asked employees about the
                                            NOT: Her vardiya başlangıcında 1 adet ve
      plying the question no information about pro-               toplamda 30 adet soru değerlendirilmeye
                                            alınacaktır.
      duction can be retrieved. Hence, we make                                       danger posed by operator faults emerged      most essential principal/rule that needs
      sure the employee starts his shift considering                                     because there are 56 cranes that carry    attention in their opinions. We came up
      a topic about occupational safety.                                           very heavy and long loads intensively.       with 10 Golden Rules to be followed. Then
                                                                                           we shot a video with some employees
      Through reports obtained from the module,                                       In this scope, we went through a list of      about these 10 Golden Rules and shared
      we can monitor which employee answered                                         all previous accidents, near miss inci-      it with all the employees at the plant. We
      which questions right or the rate of accurate   share with each other during the day and               dents and identified unsafe actions and    also prepared Operating My Crane Safe-
      replies given to any question. Thus, we can   even search on internet. In the first month of            reviewed the root causes. Then, we pre-      ly Manual bearing the same content and
      identify the level of knowledge and education   the initial stage of the practice, we organized
      need as a group or of each employee.       an encouraging competition that measured               pared a visual presentation utilising ex-     distributed to employees. We intent to re-
                               the personal accomplishment performance.               perienced crane operators regarding the      duce lost days and accidents by prevent-
      This practice enables employees to ask      We rewarded the first 10 people who gave               principles to pay attention while operating    ing near miss situations and dangerous
      questions to one another, get an opinion and   maximum correct answers with presents.                a crane and also, included all technical in-    actions during crane operations.


                                                                                                                      91
 90
 90                                                                                                                    91
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95