Borusan İnovasyon Stratejisinin
Temelinde Girişimci Bir Nesil Var

05 Şubat 2016
Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı Lale Ergin, inovasyonun temelleri inşa edilirken Borusan Grubu’nda önemli bir kültür değişimi yaşandığı ve kurum içi girişimciliğin büyük önem kazandığına dikkat çekti.

Ergin, kurum içi girişimciliğin şimdiye kadar daha çok bir kurumun çalışanlarını işin sahibi olmaları ve kendi işlerinin patronu gibi davranmaları yönünde teşvik etmek olarak algılandığını, ancak son yıllarda inovasyon yaklaşımının güçlenmesiyle birlikte kurumsal şirketlerin kendi içlerinde kurdukları yeni kuluçka yapıların da kurum içi girişimcilik olarak ifade edildiğini belirtti.

Bu modelin grubun inovasyon stratejisine önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Ergin, “Yaratılan kurum içi girişimcilik ortamı ve kuluçka şirketlerde görev alma imkânları ile bu yönde eğilimi olan çalışanlar, kendi fikirlerinin veya çalıştığı şirketin başarısına katkıda bulunacak yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde görev alabiliyorlar. Böylece bu yetenek ve yetkinliklerini hem kendileri, kurumları tarafından finanse edilerek hayata geçirmiş oluyor, hem de kurumlarının yenilikçi iş modelleri ile büyümesine ve değer yaratmasına katkıda bulunuyorlar” dedi.

5 yıl önce Borusan Holding CEO’su Agah Uğur’un belirlediği vizyon doğrultusunda inovasyonun ön plana çıktığını vurgulayan Lale Ergin; bugüne kadar geliştirdikleri yetkinliklerle Holding’in faaliyet gösterdiği alanlarda yeni ve yaratıcı iş modelleri ile büyüme hızını ve rekabet gücünü artırdıklarını vurguladı. Ergin gelinen noktayı, “Bu süreçte ortaya çıkan 100’den fazla fikirden 30’u şu anda proje aşamasına geldi ve bunların 6 tanesi artık ‘kuluçka’ şirket oldular. 2016 yılı içinde lansmanını yapmak üzere çalıştığımız birçok yeni proje var” şeklinde özetledi. Kurum içi girişimcilik faaliyetleri sonucunda geliştirilen iş modellerinde Borusan Holding’i rakiplerinden farklılaştıracak yaratıcı değer önermelerine odaklandıklarını ifade eden Ergin, bu yaklaşım ve çalışmalarla aynı zamanda müşterilerin bugüne kadar gizli kalmış işlevsel problemlerini de ortaya çıkarttıklarını ve çözdüklerini söyledi.

Lale Ergin Borusan Holding’in inovasyon alanında bu yılki planlarını da şöyle özetledi: “2016 yılı için inovasyon alanında iki temel önceliğimizden birincisi üzerinde çalıştığımız ve şekillendirdiğimiz projelerden olgunlaşanların lansmanını yapmak, yani faaliyet gösterdiğimiz pazarlara yeni markalar sunmaktır. İkincisi ise geçen senelerde lansmanını yaptığımız projelerin markalaşma süreçlerini güçlendirmek, onları doğru konumlandırmak ve hedeflediğimiz tüketici kitlesiyle buluşturarak büyütmektir.”
Sosyal
Twitter
Instagram
Haberdar Ol
Borusan'ın son gelişmeleri ve haberleri almak için aşağıdaki formu doldurunuz.
Borusan’dan e-posta almayı onaylıyorum.
Borusan Holding Logo Borusan Holding Logo
Copyright © 2015 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2015 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri