Page 95 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 95

Borusan Lojistik


      Bu Yaz Öğretmenim Olur Musun?


      Bilgi Ağacı tarafından, Borusan Lo-   Değerlendirme sonuçları, çocuk-
      jistik Okyanus Hayata Değer Plat-    lardan ve velilerden alınan sözlü
      formu ve gönüllülerinin desteğiyle    geri bildirimler ile programın etkili
      yürütülen altı haftalık yaz okulu,  ve faydalı olduğunu gözlemledik.
      İzmir Ödemiş Birgi Köyü’nde ya-
      şayan 7-12 yaş arası, 19’u kız, 21’i
      erkek toplam 40 çocuğun katılı-
      mıyla gerçekleşti.


      Hem yaşadıkları kentin kültürel ve
      doğal mirasını tanımaları ve ko-
      ruma bilincini yaşayarak öğren-
      meleri, hem de iş birliği yapma,
      empati kurma, kendini ifade etme
      gibi sosyal ve duygusal becerilerini
      güçlendirmek amacıyla düzenle-
      nen yaz okulunda 11 farklı atölye-
      den oluşan bir program uygulandı.
      Borusan EnBW Enerji

      Gelecek Nesiller İçin İyi Enerji Eğitimleri      Borusan EnBW Enerji yenilenebilir enerji yatırımları öncesinde düzenledikleri halkı bilgilen-
      dirme toplantılarında projelerin bulunduğu bölgelerdeki yerel halkın yenilenebilir enerji kay-
      nakları ve enerji verimliliği ile ilgili bilgi düzeyinin düşük olduğunu gözlemledi.


      Borusan EnBW Enerji’nin iki tesisinde rüzgâr enerjisi ile ilgili bilinç seviyesinin artırılması
      amacıyla, 2016 yılının mayıs ayından bu yana toplam 378 ilköğretim ve meslek yüksek okulu
      öğrencisine, çalışanlarımız tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tanıtımı ve Enerji Ve-
      rimliliği İpuçları isimli eğitim verildi. 2017 yılı içinde toplam 12 gönüllümüz projeye 52 adam/
      saat vakit ayırdılar.


      Rüzgâr enerjisinde liderliği hedefleyen şirketimizin temiz enerji misyonunun gerçekleştiril-
      mesinde halkın farkındalığının artırılması çok büyük bir önem taşıyor. Bu bilinçle, tesisleri-
      mizdeki teknisyenlerimiz ve merkez ofis çalışanlarımızın projeye yönelik gönüllülük isteği
      yüksektir.                                                          95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100