Page 91 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 91

Borusan Kocabıyık Vakfı      Borusan Holding’in toplumsal faaliyetlerinin sürdürülebilir bir zemin
      üzerinde ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için 1992 yılında Borusan

      Kocabıyık Vakfı (BKV) kuruldu. Bugün toplumsal çalışmaların tümü
      bu çatı altında sürdürülüyor. Devletin kaynaklarının yeterli olmadığı

      alanlarda destek sağlayan Borusan Kocabıyık Vakfı’nın 2017 yılı ça-
      lışmaları için 15 milyon dolar bütçe ayrıldı.


      Ertuğ & Kocabıyık Yayınları


      Borusan Kocabıyık Vakfı, mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ ile Borusan Holding
      Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın ortak projesi olan ve ağırlıklı olarak Osmanlı,

      Bizans, Roma ve Hellenistik döneme dair akademik metinler ve özel olarak çekilmiş fotoğ-
      rafların yer aldığı koleksiyon değeri olan kitaplar hazırlayan Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın
      koordinasyon merkezi olarak görev yapıyor.


      Eğitim Faaliyetleri      Merhum Asım Kocabıyık’ın Türkiye’nin geleceğini belirleyecek en önemli alanlardan biri ola-
      rak tespit ettiği eğitimde, Borusan’ın desteği uzun yıllardır devam ediyor. Borusan Kocabıyık
      Vakfı bünyesinde bugüne kadar inşa edilen eğitim kurumlarının arasında Borusan Otomotiv
      Zehra Nurhan Kocabıyık İlköğretim Okulu, Gemlik Borusan İlköğretim Okulu, Borusan Asım
      Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek

      Yüksek Okulu, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu yer alıyor. Vakıf
      inşa ettiği eğitim kurumlarının bazılarına halen destek vermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya
      devam ediyor. BKV ayrıca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi’nin restoras-
      yonu gibi birçok önemli destek projesine de imza attı.


      Vakfın çalışmaları arasında okullara kitap bağışında bulunmak da yer alıyor. Bu kapsamda
      2017 yılı içerisinde tüm yurt genelinde 41 okula kütüphaneleri için 7.575 adet kitap gönder-
      dik. Ayrıca 2017 yılında yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine destek olmak üzere 133 öğrenciye
      burs sağladık. Eğitim burslarının odak alanı olan klasik müzik lisansüstü eğitim bursları kap-

      samında bugüne kadar 26 bursiyere destek verirken, halen altı müzik öğrencisine eğitim
      bursu vermeye devam ediyoruz.


      Türk eğitim sektörünün ileriye gitmesi için Eğitim Reformu Girişimi (ERG) benzeri platform-
      lara katkı ve destek çalışmaları bulunuyor.                                                          91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96