Page 90 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 90

toplumun                 gelişimi


      Topluma katkıda bulunmak konusunda öncü bir rol

      üstlenen Borusan Holding, sosyal sorumluluk ça-

      lışmalarını eğitim, kültür-sanat ve kadını güçlendir-

      me olmak üzere üç temel eksende yoğunlaştırıyor.


      Şirketin “Sorumlu Şirket” kimliğini ön planda tut-

      masında Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım

      Kocabıyık’ın ilke ve değerlerinin önemli bir yeri var.

      “Hayatı boyunca ülkesine gönül borcunu ödeme-

      ye” çalıştığını ifade eden Kocabıyık’ın, “toplumdan

      kazandığını, sosyal projelerle topluma iade etme”

      yaklaşımı bugün her Borusanlı tarafından benimse-


      niyor ve kurumsal kültürün DNA’sında yer alıyor.


  90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95