Page 88 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 88

çalışanlarımızın                 gelişimi      Çalışanlarımızın memnuniyetinde ve uzun süreli istihdamında, eğitim ve gelişimin önemine


      inanıyoruz. Borusan Akademi’ye bağlı çeşitli platformlarda tüm çalışanlarımızın ihtiyaçlarına


      uygun eğitim ve gelişim programları sunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl da      eğitimlerimizin ağırlığını mesleki gelişim oluşturdu.


         Borusan Liderlik Gelişim Programı


         (BOLD)         Tüm Borusan Grubu lokasyonlarında, 2011’den bu yana yürütülen BOLD Programının amacı
         Borusan Grubu üst yönetim ekibinin gelişimini destekleyerek organizasyonel iklimi iyileştir-
         mek; böylece liderlerimizin iş performansını arttırmaktır.


         Her yıl 100’ün üzerinde yöneticimizin katıldığı programda 360 derece envanter uygulanması,
         envanter raporlarının hazırlanması, katılımcılarla paylaşılması ve raporlara yönelik birebir geri
         bildirim verilmesi, aksiyon planı çıkarılması konusunda koçluk yapılması, çalıştaylar ve eği-
         timler verilmesine ek olarak Grup Koçluğu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İlerleme/iyileşme
         durumunu, her yıl yapılan envanter uygulamaları sonucunda çıkan BOLD skorları ile takip
         ediyoruz.
  88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93