Page 87 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 87

Borusan Mannesmann Halkalı


      Güvenlik Butonu Uygulaması


      Yalnız veya kritik çalışma yapan
      kişilerin yaşayabilecekleri tehli-
      kelerin önüne geçilmesi, sağlık

      durumlarından anında haberdar
      olunması ve çalışanın yardım tale-
      binin hemen ilgili birimlere iletilme-
      si amacıyla bu kişilere kolay kulla-
      nabilecekleri, yaptıkları işe engel
      olmayan ve acil bir durum halinde
      tek tuşla güvenlik birimine arama

      yapabilecekleri panik butonları te-
      min ettik.                Bu sayede güvenlik personelimiz
                           ekranda yerini tespit ettiği çalışana
      Panik butonları telefon gibi kullanı-  kısa sürede ulaşabiliyor.
      labiliyor ve çalışan arama yaparak
      acil durumu ilgililere bildirebiliyor.  Cihazlar çalışanlara teslim edilme-
      Kendilerinin arama yapamayacağı    den önce gerekli eğitimleri verdik.
      durumlarda cihazın diğer fonksi-   Deneme amaçlı kullanılan süre
      yonları devreye girerek; yüksekten    sonunda, tüm kullanıcılar olumlu

      düşme ve hareketsizlik algılama    görüş bildirdiler ve uygulamadan
      durumlarında otomatik olarak gü-   memnun olduklarını dile getirdiler.
      venlik birimine sinyal gönderiyor.  Panik butonlarımızı kullanmaya
      Acil durum bildirimi yapan cihazın    başladığımız günden bu yana kul-
      bilgisayar ekranında bulunan hari-    lanıcılarımız ne mutlu ki hiçbir acil
      ta üzerinde de konumu bildiriliyor.   durum yaşamadılar.

        Borçelik Mamul Stok Sahalarının


        İş Güvenliği Risklerinin Azaltılması


        Mamul stok sahalarında bobin devrilmesi kaynaklı ramak kala durumlarının
        ve iş kazalarının sıfırlanması amacıyla alınan önlemlerle stok sahaları çok
        daha güvenli hale geldi. Vinç ve saha operatörlerinin çalışma motivasyonu

        yükseldi.

                                                          87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92