Page 86 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 86

Borusan Mannesmann


      Gemlik Güvenlik Dostu Sistemi

                         Yeni iş başı yapan, bölüm değiştiren çalışanların kaza
                         yaşama risklerinin minimize edilmesi, iş kazalarının azal-

                         tılması ve çalışanların İSG kültür seviyesinin arttırılması
                         amacıyla güvenlik dostu sistemi talimatları ve güvenlik
                         dostlarına rehberlik edecek bir el kitabı hazırladık. Gü-
                         venlik dostlarının tamamına eğitimler düzenledik.


                         Yeni iş başı yapan personelin çalıştıkları ortamlardaki
                         riskleri ve tehlikeleri tanımasını sağladık. Böylelikle iş
                         yeri şartlarına uyum sağlamaları kolaylaştı. Yeni iş başı
                         yapan ve güvenlik dostu olarak atanan çalışanların İSG

                         kültür seviyelerinde sağladığımız artışla iş kazası geçir-
                         me oranları azaldı.


      Borusan EnBW Enerji Pozitif SEÇ


      (Sağlık Emniyet Çevre) İletişimi Projesi      SEÇ farkındalığını yüksek tutmak, proaktif SEÇ kültürünü desteklemek amacıyla ve tüm
      şirket çalışanlarının katılımıyla (135 kişi) işyeri hekimi ve uzman diyetisyen tarafından sağlıklı
      yaşam ve beslenme konularında bilgilerin paylaşıldığı çalışmalar yaptık.


      BEE Proaktif Dergisinin üç ayda bir yayınlanması ile SEÇ haberleri, kaza vb. olayları, güncel
      pek çok farklı konunun ve röportajın şirket içi iletişimini sağladık. Güvenlik takvimi ile tüm
      toplantıları faklı SEÇ konuları ile açtık. 15 adet farklı eğitici poster ile SEÇ konularında bil-
      gilendirici basılı ve elektronik dokümanları paylaştık. Yıl boyunca düzenlenen 15 adet SEÇ

      sohbeti ile tüm sahalarda SEÇ birimi ve çalışanlar arasında SEÇ konuları ile ilgili fikirlerin
      paylaşıldığı platformlar kurduk.


      Görünür bir ekonomik sonuç olmamakla birlikte pozitif iletişimin artması ile SEÇ farkındalı-
      ğının daha da arttığını çalışan bağlılığı anketi ve iç anketlerin sonuçları ile gözlemledik.  86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91