Page 85 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 85

Borusan Lojistik Limanı


      İş Sağlığı ve Güvenliği Simülasyon Merkezi
      İş güvenliği ile ilgili çalışanların görsel, işitsel ve fiziksel materyallerle
      farkındalığını arttırarak bireysel dikkat ve gelişimlerinin sağlanması ve

      davranış odaklı güvenli çalışmaların yapılmasını sağlayarak kazaların
      önüne geçilmesi hedefiyle İSG simülasyon merkez kurduk. İlk etapta

      350 çalışanımız eğitimlere katıldı.      +         Ekonomik: Doğrudan ekonomik       çalışmalarını sağladık.


                getirisi bulunmamakla beraber      Çevresel: Çalışanların atık
      Sonuçlar
                iş kazası adetlerinin düşürülerek,    ayrıştırması ve çevreye karşı
                kaza sonucu oluşan maliyetlerin     duyarlılığının arttırılması
                azaltılması söz konusudur.        konusunda farkındalıkları arttı.
                Sosyal: Çalışanlara iş güvenliği     Kurumsal: Eğitimlerin sürekliliğini
                konusundaki çalışma esnasında      sağlamayı ve İSG Simülasyon
                yapmış olduğu güvensiz          Merkezini aktif olarak kullanmayı

                davranışları hatırlattık ile       hedefledik.
                güvenli bir çalışma ortamında                                                          85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90