Page 59 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 59

Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan        Çekme Holü      Proseslerin üretim kapasite farkları sonucu
       Mannesmann       Değer Akış      anlık olarak yüksek miktarda ara stok
       Halkalı Fabrikası   Haritalama      oluşması ile boruların stok alanları dışında
                              ve yürüyüş yollarında uygunsuz olarak
                              stoklanmasını engellemek


       Hedeflenen       Ekonomik: Hat dengelemenin iyileşmesi ile malzeme bekleme
       Kazanımlar       kaynaklı verim kayıplarını azaltmak

                   Sosyal: Ara stok problemi nedeniyle oluşan kalite ve iş güvenliği
                   risklerini ortadan kaldırmak
       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan        Gemlik Spiral     Aynı kalitede yedek malzemeyi, yerli
       Mannesmann       Boru Fabrikası    tedarikçiden daha ucuza, daha hızlı şekilde
       Gemlik Spiral     Makine Yedek     temin etmek
       Boru Fabrikası     Malzemeleri
                   Yerlileştirme
                   Projesi

       Sonuçlar        Ekonomik: 12 aylık validasyon sonunda 110 bin dolar getiriye
                   ulaştık. İthal malzemeye kıyasla çok daha kısa termin süreleriyle
                   malzeme temin ettik.
                   Sosyal: Yeni ve yerli tedarikçiler ile çalışmaya başladık.

       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan        Hantal Stok      Tespit edilemeyen, stokta gizlenen ve yavaş
       Mannesmann       Çevrim        hareket eden, yüklü miktardaki hammadde
       Gemlik ERW       Sürecinin       stoğunu tespit etmek ve tüketmek
       Fabrikası       Azaltılması


       Hedeflenen       Ekonomik: Yıllık 96 bin dolar getiri elde etmek
       Kazanımlar       Sosyal: Stok miktarını azaltarak olası stok hareketlerindeki iş
                   sağlığı ve güvenliği riskini azaltmak
                   Kurumsal: Liste hazırlama sürecini dijital ortamda yapmak

                                                          59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64